Tuần lễ bánh táo nước Anh tại Lobby Lounge

27/02/2014 16:54

Lần đầu tiên, Món bánh táo đặc sắc của nước Anh sẽ có mặt tại Lobby Lounge, tầng trệt của khách sạn Caravelle từ ngày 8 đến 14 tháng Ba.

Đây là  một DIP đệ quy khách thưởng biểu hiện một trong các loại bánh có một lịch sử trong khi đối với các công thức và thành phần ĐỘC Đảo. Sau đây Chiếc bánh Táo đây là những từ cơ chế biến Bàn Tay tài khoản hoa của gương Nghệ Bếp bánh của khach san Caravelle , thực sự là kết hợp Hoàn Hảo kem giữa vani, kem Tươi Hương Quê và gương Dua Nương hoặc lê hầm. Một phần bánh có giá 168.000 đồng + +.

Lobby  Lounge - Tầng trệt

Giá above is not included 5% fee services and 10% VAT.

To more information chi tiết, xin please contact the system (848) 3823 4999

email or: Eam- fb@caravellehotel.com

(Nguồn: Caravelle Hotel)

Gửi phản hồi

Họ tên không được để trống

Email không được để trống

Nội dung không được để trống

Nội dung không quá 1000 từ, viết bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận thành công.